123

Θεωρούμε ότι οι μαθητές που απέτυχαν στις εξετάσεις με μεθοδικό διάβασμα και σωστό προγραμματισμό της ύλης, μπορούν να πετύχουν στην σχολή που επιθυμούν σε μια νέα τους προσπάθεια.

Γι’ αυτό καταρτίζουμε το πρόγραμμα εργασίας τους στο φροντιστήριο μας, σε κάθε μάθημα χωριστά, με τις απαραίτητες ώρες διδασκαλίας για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τις εξετάσεις, ώστε να διδαχθεί όλη η ύλη από την αρχή σ’ ένα σωστό επίπεδο διδασκαλίας, από έμπειρους καθηγητές, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Στόχος είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να πιστέψουν ότι η τελική τους επιτυχία θα είναι το αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς που θα κάνουν αυτή τη χρονιά.