ΒΑΣΕΙΣ 2020

Βάσεις (Mόρια) Σχολών 2020 για το 1ο επιστημονικό πεδίο , Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές

για αποφοίτους 90% – ΓΕΛ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 

Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
2,    129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 19.075
131,    875 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 18.400
1,    127 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά
ΑΕΙ Αθήνα 18.385
130,    866 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 18.325
19,    355 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Πειραιάς 18.145
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
79,    117 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Νομικής
ΑΕΙ Αθήνα 18.050
141,    877 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 17.975
124,    171 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψυχολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 17.875
80,    119 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Νομικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.825
126,    172 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ψυχολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.725
20,    179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Αθήνα 17.695
18,    161 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.635
138,    869 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.625
125,    170 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ψυχολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 17.550
27,    401 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Αθήνα 17.450
144,    881 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (μη προσδιορισμένη) 17.425
140,    872 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.425
127,    1251 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ψυχολογίας
ΑΕΙ Ιωάννινα 17.350
81,    121 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Νομικής
ΑΕΙ Κομοτηνή 17.250
Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής.
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
28,    403 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.116
128,    151 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ψυχολογίας
ΑΕΙ Ρέθυμνο 17.075
142,    876 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 16.850
129,    1550 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ψυχολογίας
ΑΕΙ Φλώρινα 16.675
62,    671 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Αιγάλεω 16.500
99,    123 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
ΑΕΙ Αθήνα 16.475
24,    148 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Αθήνα 16.470
143,    871 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 16.025
84,    128 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αθήνα 16.000
22,    174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.900
104,    357 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πολιτικών Επιστημών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.800
92,    178 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
ΑΕΙ Βόλος 15.725
145,    882 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (μη προσδιορισμένη) 15.700
31,    405 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Τρίκαλα 15.666
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
69,    126 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνιολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.625
26,    153 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Αθήνα 15.490
17,    147 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.415
64,    1301 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Κομοτηνή 15.375
21,    154 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αθήνα 15.350
87,    140 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.275
46,    110 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.150
100,    125 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.025
68,    1006 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Κοινωνιολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.025
73,    409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.790
30,    402 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Σέρρες 14.609
110,    109 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φιλολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 14.550
33,    1286 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Πάτρα 14.475
47,    112 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.450
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
16,    124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημόσιας Διοίκησης
ΑΕΙ Αθήνα 14.375
86,    164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 14.300
32,    134 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.275
63,    1652 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Ηράκλειο 14.200
76,    406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.120
29,    404 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Κομοτηνή 13.941
61,    165 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 13.800
88,    130 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ιωάννινα 13.725
82,    385 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ειδικά μαθήματα: Επιλογή δύο από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
ΑΕΙ Κέρκυρα 13.640
139,    870 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 13.625
66,    159 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνικής Πολιτικής
ΑΕΙ Αθήνα 13.575
111,    111 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φιλολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.525
83,    1007 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αθήνα 13.175
40,    168 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεάτρου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.000
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
103,    411 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
ΑΕΙ Κόρινθος 13.000
118,    1010 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φιλοσοφίας
ΑΕΙ Αθήνα 12.975
8,    176 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.950
4,    673 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ίλιον 12.925
89,    132 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 12.850
117,    120 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.800
58,    163 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κινηματογράφου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.750
77,    407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Κέρκυρα 12.470
71,    149 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κοινωνιολογίας
ΑΕΙ Ρέθυμνο 12.375
34,    136 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Πάτρα 12.325
107,    192 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 12.275
95,    166 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 12.100
91,    334 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Φλώρινα 12.075
44,    384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ)
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
ΑΕΙ Αθήνα 11.900
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
101,    373 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Πολιτικής Επιστήμης
ΑΕΙ Κομοτηνή 11.850
85,    142 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 11.800
51,    173 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
ΑΕΙ Αθήνα 11.775
15,    1423 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
ΑΕΙ Βόλος 11.700
3,    1610 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.700
67,    1302 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Κοινωνικής Πολιτικής
ΑΕΙ Κομοτηνή 11.575
114,    175 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φιλολογίας
ΑΕΙ Πάτρα 11.525
93,    156 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Ιωάννινα 11.375
121,    677 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
ΑΕΙ Αιγάλεω 11.350
55,    177 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΑΕΙ Βόλος 11.275
75,    1248 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Άρτα 11.240
59,    187 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΑΕΙ Κόρινθος 11.150
37,    146 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Θεατρικών Σπουδών
ΑΕΙ Αθήνα 11.125
90,    143 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρόδος 10.900
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
96,    158 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 10.600
5,    1241 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ιωάννινα 10.475
109,    188 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
ΑΕΙ Αθήνα 10.425
102,    351 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πολιτικής Επιστήμης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 10.375
7,    668 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΑΕΙ Αιγάλεω 10.225
94,    341 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Φλώρινα 10.200
74,    408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Αθήνα 9.950
119,    102 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φιλοσοφίας
ΑΕΙ Πάτρα 9.925
35,    160 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 9.925
112,    113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φιλολογίας
ΑΕΙ Ιωάννινα 9.825
48,    114 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΕΙ Ιωάννινα 9.525
106,    1435 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
ΑΕΙ Βόλος 9.475
123,    1011 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 9.400
147,    614 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αγ. Νικόλαος 9.385
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
36,    162 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ΑΕΙ Ρόδος 9.250
70,    348 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κοινωνιολογίας
ΑΕΙ Μυτιλήνη 9.125
148,    613 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος 9.000
45,    183 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Ισπανικά
ΑΕΙ Αθήνα 8.945
113,    189 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Φιλολογίας
ΑΕΙ Καλαμάτα 8.900
9,    1609 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 8.850
49,    116 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΕΙ Ρέθυμνο 8.750
116,    122 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φιλοσοφίας
ΑΕΙ Ιωάννινα 8.650
54,    104 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
ΑΕΙ Καλαμάτα 8.625
108,    367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΑΕΙ Κέρκυρα 8.600
115,    115 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φιλολογίας
ΑΕΙ Ρέθυμνο 8.525
120,    138 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΑΕΙ Ρέθυμνο 8.400
23,    106 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ελληνικής Φιλολογίας
ΑΕΙ Κομοτηνή 8.300
39,    169 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θεατρικών Σπουδών
ΑΕΙ Πάτρα 8.250
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
25,    1551 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
ΑΕΙ Καστοριά 8.225
97,    1517 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
ΑΕΙ Ναύπλιο 7.925
38,    362 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θεατρικών Σπουδών
ΑΕΙ Ναύπλιο 7.900
53,    1284 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ιστορίας – Αρχαιολογίας
ΑΕΙ Αγρίνιο 7.800
65,    105 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 7.750
60,    167 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ΑΕΙ Μυτιλήνη 7.750
50,    108 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ιστορίας και Εθνολογίας
ΑΕΙ Κομοτηνή 7.725
14,    186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
ΑΕΙ Κομοτηνή 7.700
52,    145 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ιστορίας
ΑΕΙ Κέρκυρα 7.475
6,    342 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
ΑΕΙ Κέρκυρα 7.425
41,    101 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Θεολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 7.400
42,    103 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 7.375
13,    137 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γερμανικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 7.375
122,    1456 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
ΑΕΙ Αργοστόλι 7.325
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
43,    780 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 7.225
72,    181 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μεσογειακών Σπουδών
ΑΕΙ Ρόδος 7.150
10,    131 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γαλλικά
ΑΕΙ Αθήνα 7.100
105,    354 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
ΑΕΙ Μυτιλήνη 7.100
78,    1285 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μουσειολογίας
ΑΕΙ Πύργος 7.025
98,    107 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 6.950
132,    417 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Βελλάς 6.925
133,    418 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Ηράκλειο 6.875
12,    135 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γερμανικά
ΑΕΙ Αθήνα 6.775
137,    414 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Θεσσαλονίκη 6.725
134,    413 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Αθήνα 6.650
135,    415 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Βελλάς 6.400
57,    139 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Ιταλικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 6.340
136,    416 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Ηράκλειο 6.175
11,    133 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γαλλικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 5.380
56,    182 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Ιταλικά
ΑΕΙ Αθήνα 4.400

Βάσεις (Mόρια) Σχολών 2020 για το 2ο επιστημονικό πεδίο , Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

για αποφοίτους 90% – ΓΕΛ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
158,    231 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Αθήνα 19.165
368,    826 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 18.250
230,    217 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Αθήνα 17.975
384,    877 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 17.975
160,    233 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.885
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
279,    209 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Αθήνα 17.775
381,    869 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.625
366,    827 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.500
233,    219 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.450
210,    401 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Αθήνα 17.450
387,    881 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (μη προσδιορισμένη) 17.425
383,    872 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.425
295,    229 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Αθήνα 17.325
211,    403 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.116
371,    880 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.025
355,    235 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Χημικών Μηχανικών
ΑΕΙ Αθήνα 17.000
283,    211 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.950
320,    330 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Αθήνα 16.925
367,    821 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 16.875
Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής.
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
385,    876 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 16.850
314,    338 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πληροφορικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.800
165,    277 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Βιολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 16.750
365,    806 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 16.725
376,    816 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ναυτικων Δοκιμων (ΣΝΔ) Μηχανικοι
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 16.700
313,    333 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Πληροφορικής
ΑΕΙ Αθήνα 16.550
278,    213 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΑΕΙ Πάτρα 16.500
167,    279 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Βιολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.500
356,    237 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Χημικών Μηχανικών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.450
325,    201 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Αθήνα 16.400
370,    879 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 16.400
349,    263 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Χημείας
ΑΕΙ Αθήνα 16.400
163,    232 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Πάτρα 16.365
237,    221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΑΕΙ Πάτρα 16.350
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
375,    811 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 16.175
318,    339 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πληροφορικής
ΑΕΙ Πειραιάς 16.150
225,    1211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.125
168,    281 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Βιολογίας
ΑΕΙ Πάτρα 16.100
281,    332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Βόλος 16.025
386,    871 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 16.025
296,    128 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αθήνα 16.000
166,    282 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Βιολογίας
ΑΕΙ Ηράκλειο 15.900
226,    1212 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.850
374,    863 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 15.825
287,    290 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 15.750
304,    178 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
ΑΕΙ Βόλος 15.725
388,    882 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (μη προσδιορισμένη) 15.700
358,    239 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Χημικών Μηχανικών
ΑΕΙ Πάτρα 15.700
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
214,    405 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Τρίκαλα 15.666
231,    220 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Βόλος 15.650
351,    265 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Χημείας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.625
319,    412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πληροφορικής και Τηλεματικής
ΑΕΙ Αθήνα 15.575
341,    253 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φυσικής
ΑΕΙ Αθήνα 15.400
369,    878 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 15.375
195,    154 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αθήνα 15.350
172,    284 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
ΑΕΙ Λάρισα 15.350
227,    246 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
ΑΕΙ Αθήνα 15.325
299,    140 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.275
354,    267 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Χημείας
ΑΕΙ Πάτρα 15.225
364,    801 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 15.200
169,    280 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
ΑΕΙ Ιωάννινα 15.175
171,    325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βιοτεχνολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.125
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
159,    236 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Βόλος 15.100
209,    216 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστήμης Υπολογιστών
ΑΕΙ Ηράκλειο 15.075
360,    262 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ψηφιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Πειραιάς 15.025
328,    203 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.850
288,    409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.790
352,    269 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χημείας
ΑΕΙ Ιωάννινα 14.775
238,    331 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Χανιά 14.625
350,    270 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Χημείας
ΑΕΙ Ηράκλειο 14.625
357,    1563 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χημικών Μηχανικών
ΑΕΙ Κοζάνη 14.625
213,    402 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Σέρρες 14.609
372,    864 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 14.600
161,    779 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Ιωάννινα 14.505
235,    223 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Ξάνθη 14.500
284,    210 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Κοζάνη 14.500
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
219,    1286 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Πάτρα 14.475
207,    328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
ΑΕΙ Αθήνα 14.350
298,    164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 14.300
218,    134 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.275
243,    243 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μαθηματικών
ΑΕΙ Αθήνα 14.275
343,    255 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φυσικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.275
292,    406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.120
271,    390 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
ΑΕΙ Αιγάλεω 13.975
212,    404 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Κομοτηνή 13.941
234,    1564 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Κοζάνη 13.825
353,    1629 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Χημείας
ΑΕΙ Καβάλα 13.800
257,    241 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
ΑΕΙ Αθήνα 13.775
300,    130 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ιωάννινα 13.725
331,    205 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Πάτρα 13.650
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
382,    870 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 13.625
256,    215 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ΑΕΙ Πάτρα 13.575
244,    245 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μαθηματικών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.450
336,    329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Στατιστικής
ΑΕΙ Αθήνα 13.425
268,    1625 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.325
373,    862 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 13.325
327,    208 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Βόλος 13.175
170,    336 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Πειραιάς 13.175
181,    273 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γεωπονίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.125
149,    225 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
ΑΕΙ Αθήνα 13.025
252,    388 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Βιοϊατρικής
ΑΕΙ Αιγάλεω 13.000
240,    168 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεάτρου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.000
154,    673 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ίλιον 12.925
301,    132 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 12.850
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
164,    370 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Χανιά 12.760
242,    163 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κινηματογράφου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.750
200,    684 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.675
347,    257 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φυσικής
ΑΕΙ Πάτρα 12.650
280,    392 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.500
293,    407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Κέρκυρα 12.470
255,    340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ΑΕΙ Ιωάννινα 12.425
162,    234 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Ξάνθη 12.335
220,    136 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Πάτρα 12.325
294,    393 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ναυπηγών Μηχανικών
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.200
329,    207 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Ξάνθη 12.150
215,    323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
ΑΕΙ Αθήνα 12.125
335,    318 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΑΕΙ Πειραιάς 12.100
307,    166 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 12.100
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
303,    334 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Φλώρινα 12.075
322,    99 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Λαμία 11.875
297,    142 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 11.800
241,    173 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
ΑΕΙ Αθήνα 11.775
150,    227 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.725
153,    1610 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.700
202,    1635 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.675
344,    259 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φυσικής
ΑΕΙ Ιωάννινα 11.500
305,    156 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Ιωάννινα 11.375
263,    230 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΑΕΙ Χανιά 11.350
348,    677 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
ΑΕΙ Αιγάλεω 11.350
269,    1622 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Σέρρες 11.325
291,    1248 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Άρτα 11.240
342,    261 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φυσικής
ΑΕΙ Ηράκλειο 11.075
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
262,    224 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΑΕΙ Ξάνθη 11.050
302,    143 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρόδος 10.900
229,    387 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΕΙ Αιγάλεω 10.700
248,    247 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μαθηματικών
ΑΕΙ Πάτρα 10.675
324,    369 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
ΑΕΙ Λαμία 10.650
308,    158 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 10.600
285,    1523 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πάτρα 10.575
155,    1241 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ιωάννινα 10.475
323,    98 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Τρίπολη 10.450
317,    366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πληροφορικής
ΑΕΙ Κέρκυρα 10.350
187,    274 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Βόλος 10.275
197,    324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
ΑΕΙ Αθήνα 10.225
306,    341 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Φλώρινα 10.200
157,    327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
ΑΕΙ Αθήνα 10.100
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
261,    1624 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 10.075
378,    817 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Πλοιάρχων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (μη προσδιορισμένη) 10.025
245,    249 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μαθηματικών
ΑΕΙ Ιωάννινα 10.025
326,    394 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.975
217,    685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.975
290,    408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Αθήνα 9.950
221,    160 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 9.925
223,    675 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.910
253,    389 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.900
276,    363 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 9.750
315,    1630 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Πληροφορικής
ΑΕΙ Καβάλα 9.725
236,    1522 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Πάτρα 9.550
175,    283 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΑΕΙ Αθήνα 9.475
362,    1011 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 9.400
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
173,    356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γεωγραφίας
ΑΕΙ Αθήνα 9.375
254,    272 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
ΑΕΙ Ιωάννινα 9.300
182,    1634 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Γεωπονίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 9.275
222,    162 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ΑΕΙ Ρόδος 9.250
203,    1512 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Καλαμάτα 9.125
176,    285 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γεωλογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 9.025
251,    251 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Μαθηματικών
ΑΕΙ Ηράκλειο 8.975
286,    1619 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Σέρρες 8.800
193,    275 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 8.775
274,    391 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΑΕΙ Αιγάλεω 8.775
282,    1659 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Ηράκλειο 8.750
340,    367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΑΕΙ Κέρκυρα 8.600
330,    1524 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Πάτρα 8.575
205,    1429 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
ΑΕΙ Καρδίτσα 8.375
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
188,    674 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Αιγάλεω 8.335
346,    1437 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φυσικής
ΑΕΙ Λαμία 8.200
199,    1278 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Αγρίνιο 8.100
156,    1002 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 7.975
309,    1517 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
ΑΕΙ Ναύπλιο 7.925
316,    1554 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορικής
ΑΕΙ Καστοριά 7.825
185,    1422 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας
ΑΕΙ Λάρισα 7.650
332,    1621 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Πολιτικών Μηχανικών
ΑΕΙ Σέρρες 7.600
277,    228 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΑΕΙ Βόλος 7.600
377,    818 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Μηχανικών
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (μη προσδιορισμένη) 7.550
359,    1439 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ψηφιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Λάρισα 7.475
232,    1660 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΕΙ Ηράκλειο 7.425
392,    477 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα 7.400
265,    1623 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 7.400
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
267,    214 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Χανιά 7.325
247,    1432 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μαθηματικών
ΑΕΙ Λαμία 7.200
180,    1657 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Γεωπονίας
ΑΕΙ Ηράκλειο 7.075
206,    372 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
ΑΕΙ Λήμνος 7.050
339,    1008 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 7.000
273,    238 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΑΕΙ Σύρος 6.975
321,    1250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Άρτα 6.950
224,    1626 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Σέρρες 6.850
266,    476 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Ξάνθη 6.750
201,    1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Αργοστόλι 6.700
186,    360 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Βόλος 6.550
390,    497 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα 6.550
183,    1511 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Καλαμάτα 6.500
363,    1391 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
ΑΕΙ Μυτιλήνη 6.400
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
239,    1662 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΕΙ Χανιά 6.375
250,    248 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΑΕΙ Ηράκλειο 6.250
208,    288 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης των Υλικών
ΑΕΙ Πάτρα 6.150
361,    1519 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ψηφιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Σπάρτη 6.075
177,    287 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γεωλογίας
ΑΕΙ Πάτρα 5.950
345,    1628 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Φυσικής
ΑΕΙ Καβάλα 5.800
393,    776 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα 5.725
246,    1555 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαθηματικών
ΑΕΙ Καστοριά 5.675
391,    507 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα 5.650
337,    676 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Αιγάλεω 5.585
272,    1542 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΑΕΙ Κοζάνη 5.450
184,    1552 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Φλώρινα 5.375
311,    1434 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Λάρισα 5.250
179,    1242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Άρτα 5.250
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
178,    1279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Αμαλιάδα 5.075
380,    420 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Θεσσαλονίκη 5.000
258,    222 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΑΕΙ Χίος 4.925
275,    1620 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΑΕΙ Σέρρες 4.850
152,    1633 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας
ΑΕΙ Δράμα 4.850
198,    1428 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
ΑΕΙ Λάρισα 4.750
379,    419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Αθήνα 4.750
338,    1436 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Συστημάτων Ενέργειας
ΑΕΙ Λάρισα 4.700
312,    276 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Μυτιλήνη 4.300
289,    1664 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
ΑΕΙ Ρέθυμνο 4.200
204,    200 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
ΑΕΙ Ηράκλειο 4.175
189,    1424 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
ΑΕΙ Καρδίτσα 4.100
194,    1627 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης
ΑΕΙ Κιλκίς 3.975
174,    310 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεωγραφίας
ΑΕΙ Μυτιλήνη 3.950
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
334,    1547 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΑΕΙ Γρεβενά 3.950
333,    218 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ΑΕΙ Σάμος 3.925
151,    353 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΕΙ Ορεστιάδα 3.825
264,    1287 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Αγρίνιο 3.475
270,    344 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Σάμος 3.150
249,    252 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μαθηματικών
ΑΕΙ Σάμος 3.125
260,    242 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΑΕΙ Χανιά 2.650
192,    1632 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Δράμα 2.550
190,    212 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΑΕΙ Ορεστιάδα 2.050
216,    1280 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
ΑΕΙ Μεσολόγγι 1.700
259,    1541 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΑΕΙ Κοζάνη 1.350
228,    1276 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
ΑΕΙ Μεσολόγγι 1.025
310,    1453 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Ζάκυνθος 900
196,    1277 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής
ΑΕΙ Μεσολόγγι 875
191,    1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Καρπενήσι 625

Βάσεις (Mόρια) Σχολών 2020 για το 3ο επιστημονικό πεδίο , Επιστήμες Υγείας & Ζωής

για αποφοίτους 90% – ΓΕΛ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
462,    295 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιατρικής
ΑΕΙ Αθήνα 18.250
465,    297 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ιατρικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18.075
535,    836 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 18.075
468,    299 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ιατρικής
ΑΕΙ Πάτρα 17.825
533,    831 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 17.650
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
466,    301 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιατρικής
ΑΕΙ Ιωάννινα 17.625
467,    300 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ιατρικής
ΑΕΙ Λάρισα 17.600
464,    304 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ιατρικής
ΑΕΙ Ηράκλειο 17.525
536,    846 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 17.450
443,    401 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Αθήνα 17.450
463,    302 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ιατρικής
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 17.400
495,    303 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Οδοντιατρικής
ΑΕΙ Αθήνα 17.275
534,    841 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 17.250
496,    305 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Οδοντιατρικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.175
444,    403 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.116
516,    289 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φαρμακευτικής
ΑΕΙ Αθήνα 17.025
517,    291 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φαρμακευτικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.975
471,    307 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κτηνιατρικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.875
404,    277 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Βιολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 16.750
Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής.
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
518,    293 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φαρμακευτικής
ΑΕΙ Πάτρα 16.725
406,    279 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Βιολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.500
472,    308 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κτηνιατρικής
ΑΕΙ Καρδίτσα 16.425
532,    851 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 16.400
524,    263 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Χημείας
ΑΕΙ Αθήνα 16.400
407,    281 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Βιολογίας
ΑΕΙ Πάτρα 16.100
497,    128 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αθήνα 16.000
405,    282 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Βιολογίας
ΑΕΙ Ηράκλειο 15.900
480,    290 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 15.750
505,    178 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
ΑΕΙ Βόλος 15.725
431,    294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής
ΑΕΙ Αθήνα 15.700
447,    405 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Τρίκαλα 15.666
526,    265 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Χημείας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.625
410,    284 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
ΑΕΙ Λάρισα 15.350
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
429,    154 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αθήνα 15.350
500,    140 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.275
529,    267 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Χημείας
ΑΕΙ Πάτρα 15.225
408,    280 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
ΑΕΙ Ιωάννινα 15.175
409,    325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βιοτεχνολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.125
520,    683 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φυσικοθεραπείας
ΑΕΙ Αιγάλεω 15.025
481,    409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.790
527,    269 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χημείας
ΑΕΙ Ιωάννινα 14.775
525,    270 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Χημείας
ΑΕΙ Ηράκλειο 14.625
446,    402 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Σέρρες 14.609
521,    1616 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Φυσικοθεραπείας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.550
454,    1286 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Πάτρα 14.475
442,    328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
ΑΕΙ Αθήνα 14.350
499,    164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 14.300
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
453,    134 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.275
486,    306 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Αθήνα 14.175
484,    406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.120
445,    404 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Κομοτηνή 13.941
528,    1629 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Χημείας
ΑΕΙ Καβάλα 13.800
458,    680 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργοθεραπείας
ΑΕΙ Αιγάλεω 13.775
501,    130 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ιωάννινα 13.725
450,    1613 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.375
403,    1615 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Βιοϊατρικών Επιστημών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.200
402,    678 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βιοϊατρικών Επιστημών
ΑΕΙ Αιγάλεω 13.150
414,    273 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γεωπονίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.125
479,    388 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Βιοϊατρικής
ΑΕΙ Αιγάλεω 13.000
461,    168 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεάτρου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.000
399,    673 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ίλιον 12.925
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
522,    1438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φυσικοθεραπείας
ΑΕΙ Λαμία 12.875
502,    132 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 12.850
470,    163 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κινηματογράφου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.750
436,    684 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.675
519,    1273 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φυσικοθεραπείας
ΑΕΙ Αίγιο 12.500
485,    407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Κέρκυρα 12.470
476,    681 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαιευτικής
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.425
455,    136 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Πάτρα 12.325
448,    323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
ΑΕΙ Αθήνα 12.125
508,    166 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 12.100
504,    334 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Φλώρινα 12.075
459,    1558 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εργοθεραπείας
ΑΕΙ Πτολεμαΐδα 11.975
523,    1520 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Φυσικοθεραπείας
ΑΕΙ Σπάρτη 11.850
498,    142 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 11.800
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
469,    173 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
ΑΕΙ Αθήνα 11.775
398,    1610 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.700
438,    1635 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.675
475,    1274 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Λογοθεραπείας
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΕΙ Πάτρα 11.575
490,    1618 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.475
487,    682 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Αιγάλεω 11.425
506,    156 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Ιωάννινα 11.375
428,    1426 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας
ΑΕΙ Τρίκαλα 11.275
483,    1248 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Άρτα 11.240
397,    326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΕΙ Αθήνα 11.100
477,    1614 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μαιευτικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.050
503,    143 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρόδος 10.900
432,    1516 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας
ΑΕΙ Καλαμάτα 10.775
473,    1245 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λογοθεραπείας
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΕΙ Ιωάννινα 10.750
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
514,    369 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
ΑΕΙ Λαμία 10.650
509,    158 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 10.600
400,    1241 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ιωάννινα 10.475
420,    274 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Βόλος 10.275
433,    324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
ΑΕΙ Αθήνα 10.225
507,    341 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Φλώρινα 10.200
401,    327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
ΑΕΙ Αθήνα 10.100
493,    1272 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Πάτρα 10.050
474,    1515 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Λογοθεραπείας
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΕΙ Καλαμάτα 10.050
452,    685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.975
482,    408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Αθήνα 9.950
456,    160 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 9.925
427,    679 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.825
530,    1011 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 9.400
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
478,    1553 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαιευτικής
ΑΕΙ Πτολεμαΐδα 9.275
415,    1634 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Γεωπονίας
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 9.275
457,    162 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ΑΕΙ Ρόδος 9.250
451,    1653 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
ΑΕΙ Σητεία 9.175
439,    1512 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Καλαμάτα 9.125
491,    1249 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Ιωάννινα 8.900
492,    1433 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Λάρισα 8.825
425,    275 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 8.775
515,    367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΑΕΙ Κέρκυρα 8.600
494,    190 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Τρίπολη 8.600
489,    1651 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Ηράκλειο 8.500
440,    1429 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
ΑΕΙ Καρδίτσα 8.375
488,    1617 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Νοσηλευτικής
ΑΕΙ Διδυμότειχο 8.275
435,    1278 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Αγρίνιο 8.100
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
395,    1001 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 8.050
426,    1425 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας
ΑΕΙ Καρδίτσα 7.975
510,    1517 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
ΑΕΙ Ναύπλιο 7.925
418,    1422 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας
ΑΕΙ Λάρισα 7.650
413,    1657 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Γεωπονίας
ΑΕΙ Ηράκλειο 7.075
441,    372 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
ΑΕΙ Λήμνος 7.050
437,    1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΕΙ Αργοστόλι 6.700
419,    360 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Βόλος 6.550
416,    1511 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Καλαμάτα 6.500
531,    1391 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
ΑΕΙ Μυτιλήνη 6.400
417,    1552 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Φλώρινα 5.375
412,    1242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Άρτα 5.250
512,    1434 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Λάρισα 5.250
411,    1279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γεωπονίας
ΑΕΙ Αμαλιάδα 5.075
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
396,    1633 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας
ΑΕΙ Δράμα 4.850
434,    1428 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
ΑΕΙ Λάρισα 4.750
513,    276 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Μυτιλήνη 4.300
421,    1424 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
ΑΕΙ Καρδίτσα 4.100
394,    353 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΕΙ Ορεστιάδα 3.825
424,    1632 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Δράμα 2.550
422,    212 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΑΕΙ Ορεστιάδα 2.050
449,    1280 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
ΑΕΙ Μεσολόγγι 1.700
460,    1276 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
ΑΕΙ Μεσολόγγι 1.025
511,    1453 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Ζάκυνθος 900
430,    1277 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής
ΑΕΙ Μεσολόγγι 875
423,    1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Καρπενήσι 625

Βάσεις (Mόρια) Σχολών 2020 για το 4ο επιστημονικό πεδίο , Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

για αποφοίτους 90% – ΓΕΛ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
691,    867 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Οικονομικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Θεσσαλονίκη 18.350
555,    355 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Πειραιάς 18.145
700,    877 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 17.975
570,    240 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Αθήνα 17.900
551,    179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Αθήνα 17.695
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
554,    161 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.635
697,    869 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.625
578,    401 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Αθήνα 17.450
699,    872 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.425
703,    881 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (μη προσδιορισμένη) 17.425
579,    403 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17.116
693,    880 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 17.025
670,    330 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Αθήνα 16.925
701,    876 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 16.850
664,    338 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πληροφορικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.800
663,    333 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Πληροφορικής
ΑΕΙ Αθήνα 16.550
642,    313 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Αθήνα 16.400
597,    347 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Αθήνα 16.325
668,    339 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πληροφορικής
ΑΕΙ Πειραιάς 16.150
Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής.
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
590,    1211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16.125
702,    871 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) 16.025
647,    128 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αθήνα 16.000
623,    157 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ναυτιλιακών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά
ΑΕΙ Πειραιάς 15.970
591,    1212 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.850
692,    863 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 15.825
627,    312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Οικονομικής Επιστήμης
ΑΕΙ Αθήνα 15.800
655,    178 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
ΑΕΙ Βόλος 15.725
704,    882 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (μη προσδιορισμένη) 15.700
582,    405 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Τρίκαλα 15.666
669,    412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πληροφορικής και Τηλεματικής
ΑΕΙ Αθήνα 15.575
575,    154 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αθήνα 15.350
650,    140 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15.275
577,    216 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστήμης Υπολογιστών
ΑΕΙ Ηράκλειο 15.075
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
683,    375 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τουριστικών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά
ΑΕΙ Πειραιάς 15.055
688,    262 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ψηφιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Πειραιάς 15.025
606,    314 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ΑΕΙ Αθήνα 15.000
646,    316 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Πειραιάς 14.900
617,    409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.790
600,    337 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.725
581,    402 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Σέρρες 14.609
694,    864 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 14.600
584,    1286 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ Πάτρα 14.475
633,    317 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.425
549,    124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημόσιας Διοίκησης
ΑΕΙ Αθήνα 14.375
685,    155 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΑΕΙ Πειραιάς 14.325
649,    164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 14.300
562,    1005 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΑΕΙ Αθήνα 14.275
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
628,    315 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οικονομικής Επιστήμης
ΑΕΙ Πειραιάς 14.275
583,    134 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.275
621,    406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.120
552,    150 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ΑΕΙ Αθήνα 14.100
644,    322 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 14.100
612,    390 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
ΑΕΙ Αιγάλεω 13.975
580,    404 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα
ΑΕΙ Κομοτηνή 13.941
651,    130 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ιωάννινα 13.725
630,    309 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Αθήνα 13.675
698,    870 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
(μη προσδιορισμένη) 13.625
632,    311 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.450
679,    329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Στατιστικής
ΑΕΙ Αθήνα 13.425
613,    1625 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.325
543,    336 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Πειραιάς 13.175
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
593,    168 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεάτρου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 13.000
542,    176 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.950
540,    673 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ίλιον 12.925
652,    132 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 12.850
595,    163 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κινηματογράφου
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 12.750
626,    152 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΑΕΙ Αθήνα 12.700
631,    350 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Βόλος 12.625
622,    407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Κέρκυρα 12.470
598,    672 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.350
585,    136 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Πάτρα 12.325
637,    319 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Πάτρα 12.200
557,    669 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Αιγάλεω 12.125
678,    318 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΑΕΙ Πειραιάς 12.100
658,    166 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Βόλος 12.100
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
654,    334 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Φλώρινα 12.075
634,    345 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Ιωάννινα 11.925
672,    99 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Λαμία 11.875
648,    142 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 11.800
594,    173 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
ΑΕΙ Αθήνα 11.775
539,    1610 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.700
656,    156 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Ιωάννινα 11.375
611,    230 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΑΕΙ Χανιά 11.350
684,    677 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
ΑΕΙ Αιγάλεω 11.350
614,    1622 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Σέρρες 11.325
596,    1606 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 11.275
620,    1248 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση
ΑΕΙ Άρτα 11.240
559,    352 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Πάτρα 11.150
567,    670 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοίκησης Τουρισμού
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Αιγάλεω 11.135
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
625,    144 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΑΕΙ Αθήνα 11.100
538,    326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΕΙ Αθήνα 11.100
610,    224 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΑΕΙ Ξάνθη 11.050
653,    143 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρόδος 10.900
566,    1605 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Διοίκησης Οργανισμών, Marketing και Τουρισμού
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 10.750
659,    158 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΑΕΙ Ρέθυμνο 10.600
636,    97 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Κομοτηνή 10.600
541,    1241 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΑΕΙ Ιωάννινα 10.475
673,    98 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Τρίπολη 10.450
667,    366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πληροφορικής
ΑΕΙ Κέρκυρα 10.350
657,    341 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ Φλώρινα 10.200
638,    321 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Ρέθυμνο 10.150
609,    1624 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 10.075
696,    817 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Πλοιάρχων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (μη προσδιορισμένη) 10.025
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
619,    408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
ΑΕΙ Αθήνα 9.950
586,    160 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ Αλεξ/πολη 9.925
588,    675 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.910
607,    389 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
ΑΕΙ Αιγάλεω 9.900
665,    1630 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Πληροφορικής
ΑΕΙ Καβάλα 9.725
675,    1435 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
ΑΕΙ Βόλος 9.475
573,    1282 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Πάτρα 9.475
690,    1011 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 9.400
706,    614 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αγ. Νικόλαος 9.385
544,    356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γεωγραφίας
ΑΕΙ Αθήνα 9.375
550,    1004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 9.325
587,    162 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ΑΕΙ Ρόδος 9.250
568,    1283 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Διοίκησης Τουρισμού
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΕΙ Πάτρα 9.250
640,    361 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Τρίπολη 9.175
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
707,    613 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος 9.000
639,    1602 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Σέρρες 8.950
681,    367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΑΕΙ Κέρκυρα 8.600
546,    674 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Αιγάλεω 8.335
604,    1430 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Λάρισα 8.300
576,    1551 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
ΑΕΙ Καστοριά 8.225
558,    1427 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Λάρισα 8.100
537,    1001 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 8.050
624,    180 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
ΑΕΙ Χίος 8.000
660,    1517 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
ΑΕΙ Ναύπλιο 7.925
602,    1513 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Καλαμάτα 7.875
635,    1548 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οικονομικών Επιστημών
ΑΕΙ Καστοριά 7.875
666,    1554 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορικής
ΑΕΙ Καστοριά 7.825
645,    1601 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Σέρρες 7.700
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
574,    1518 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Τρίπολη 7.675
564,    1655 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
ΑΕΙ Ηράκλειο 7.650
695,    818 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Μηχανικών
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (μη προσδιορισμένη) 7.550
687,    1439 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ψηφιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Λάρισα 7.475
686,    1456 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
ΑΕΙ Αργοστόλι 7.325
682,    1455 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τουρισμού
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά
ΑΕΙ Κέρκυρα 7.160
674,    354 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
ΑΕΙ Μυτιλήνη 7.100
680,    1008 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
ΑΕΙ Ψαχνά Εύβοιας 7.000
599,    1654 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Ηράκλειο 6.975
616,    238 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΑΕΙ Σύρος 6.975
671,    1250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΕΙ Άρτα 6.950
589,    1626 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
ΑΕΙ Σέρρες 6.850
592,    1662 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΕΙ Χανιά 6.375
563,    1514 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΑΕΙ Καλαμάτα 6.225
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
689,    1519 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ψηφιακών Συστημάτων
ΑΕΙ Σπάρτη 6.075
641,    400 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
ΑΕΙ Σπάρτη 6.025
629,    612 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά
ΑΕΙ Χίος 5.900
601,    1604 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Καβάλα 5.800
556,    1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
ΑΕΙ Θήβα 5.600
560,    320 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Χίος 5.600
565,    1603 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΑΕΙ Κατερίνη 5.575
615,    1542 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΑΕΙ Κοζάνη 5.450
553,    1549 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ΑΕΙ Κοζάνη 5.150
605,    1244 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Πρέβεζα 5.075
603,    1545 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΑΕΙ Κοζάνη 4.975
608,    222 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΑΕΙ Χίος 4.925
643,    1546 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ Γρεβενά 4.875
571,    1607 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Καβάλα 4.750
Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
569,    1656 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Αγ. Νικόλαος 4.600
561,    346 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
ΑΕΙ Αγρίνιο 4.575
572,    1544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΕΙ Κοζάνη 4.425
662,    1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
ΑΕΙ Άμφισσα 4.350
618,    1664 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
ΑΕΙ Ρέθυμνο 4.200
547,    1424 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
ΑΕΙ Καρδίτσα 4.100
548,    1627 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης
ΑΕΙ Κιλκίς 3.975
545,    310 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεωγραφίας
ΑΕΙ Μυτιλήνη 3.950
661,    1543 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
ΑΕΙ Κοζάνη 3.950
677,    1547 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΑΕΙ Γρεβενά 3.950
676,    218 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ΑΕΙ Σάμος 3.925