Θερινό πρόγραμμα
Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θετικών Σπουδών ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ* 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ** 3

*Oσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στις παιδαγωγικές σπουδές.

**Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και στο 3ο επιστημονικό πεδίο , στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 22/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 26/7  (5 εβδομάδες )