Θερινό πρόγραμμα
Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θετικών Σπουδών ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17

 

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 18/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 25/7  (5 εβδομάδες )