Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Πανελλήνιες 2016

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ καθώς και οι Στρατιωτικές και άλλες Σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε Επιστημονικά Πεδία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πέντε Επιστημονικά Πεδία, ορισμένα Τμήματα (ενδεικτικά) και οι σχετικές με το Πεδίο Ομάδες Προσανατολισμού.

Επιστημονικά Πεδία Σχολές (Ενδεικτικά) Σχετικές Ομάδες Προσανατολισμού
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας, Ψυχολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών Μηχανολόγων, Πολιτικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας κ.λπ. Θετικών Επιστημών
3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής κ.λπ. Θετικών Επιστημών
4ο Πεδίο: Παιδαγωγικών Σπουδών Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Ηλικίας, ΤΕΦΑΑ, κ.λπ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
ή Θετικών Επιστημών
ή Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
5ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Για να αυξήσει τις επιλογές του και να δηλώσει Τμήματα από δύο Επιστημονικά Πεδία ένας υποψήφιος μπορεί εκτός από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει, να εξεταστεί σε ένα πέμπτο μάθημα.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ανά Ομάδα Προσανατολισμού τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα και τα Επιστημονικά Πεδία.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών
και Κοινωνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιπλέον Μαθήματα
(4
ο ή και 5ο)
Επιστημονικά Πεδία
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία (Προσαν/μού)
+ Λατινικά
+ Μαθηματικά Γεν. Παιδείας
1ο Πεδίο

4ο Πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία (Προσαν/μού)
+ Βιολογία
Γεν. Παιδείας
3ο Πεδίο
(απώλεια μορίων)

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιπλέον Μαθήματα
(4
ο ή και 5ο)
Επιστημονικά Πεδία
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική
Χημεία
+ Μαθηματικά Προσαν.
+ Βιολογία Προσαν.
+ Ιστορία Γεν. Παιδείας
2ο Πεδίο
3ο Πεδίο
4ο Πεδίο

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιπλέον Μαθήματα
(4
ο ή και 5ο)
Επιστημονικά Πεδία
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.*
+ Α.Ο.Θ. **
+ Ιστορία Γεν. Παιδείας
5ο Πεδίο
4ο Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.*
+ Βιολογία
Γεν. Παιδείας
3ο Πεδίο
(απώλεια μορίων)

 

Σημειώσεις:
*
Α.Ε.Π.Π.: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
**
Α.Ο.Θ.: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα 4 ή 5 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ορίζονται ως μαθήματα βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίο θα συμμετέχουν με αυξημένους συντελεστές. Έτσι το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος διαφέρει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξει.

 Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μαθήματα βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μορίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συντελεστές στα δύο μαθήματα βαρύτητας είναι 1,3 και 0,7 αντίστοιχα.

Βέβαια, για την πρόσβαση στο Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής από τον Προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών και τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής, τα μαθήματα βαρύτητας είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας (Βιολογία και Νεοελληνική Γλώσσα) και οι συντελεστές βαρύτητας μεταβάλλονται σε 0,9 και 0,4 με συνέπεια να υπάρχει απώλεια μορίων.

Προσ/μός Ανθρωπιστικών Σπουδών Προσ/μός Θετικών Επιστημών Προσ/μός ΟικονομίαςΠληροφορικής
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Αρχαία

Ιστορία

1,3

0,7

2ο Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Μαθηματικά
Φυσική
1,3

0,7

3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής Βιολογία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
0,9

0,4

Βιολογία

Χημεία

1,3

0,9

Βιολογία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
0,9

0,4

4ο Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
1,3

0,7

Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Γενικής Παιδείας
1,3

0,7

Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Γενικής Παιδείας
1,3

0,7

5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Μαθηματικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
1,3

0,7

Σχόλιο: Οι παραπάνω συντελεστές είναι σε αντιστοιχία με τους συντελεστές βαρύτητας στο προηγούμενο εξεταστικό σύστημα. Μια σημαντική διαφορά υπάρχει στο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης, όπου το 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά με το νέο σύστημα και όχι το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες