Θερινό πρόγραμμα
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

5ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ο.Θ. 3
ΑΕΠΠ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14

 

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 18/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 25/7 (5 εβδομάδες )