Θερινό πρόγραμμα
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

5ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ο.Θ. 3
ΑΕΠΠ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

 

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 15/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 23/7 (5 εβδομάδες )