Θερινό πρόγραμμα
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

5ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ο.Θ. 3
ΑΕΠΠ 3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ* 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ** 2

*Oσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στις Επιστήμες υγείας και ζωής με μειωμένα μόρια

**Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στις Παιδαγωγικές σπουδές.

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 22/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 26/7 (5 εβδομάδες )