Θερινό πρόγραμμα
Σπουδών Υγείας και Ζωής

3ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών Υγείας και πρόνοιας ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 18/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 25/7  (5 εβδομάδες )