Θερινό πρόγραμμα
Σπουδών Υγείας και Ζωής

3ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών Υγείας και πρόνοιας ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 15/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 23/7  (5 εβδομάδες )