14-06-24  Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τον ορισμό εκπροσώπων των μουσουλμάνων (4 τακτικών και 4 αναπληρωματικών) της Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) «Διοικούσα Επιτροπή Ισλ

14-06-24  Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τον ορισμό εκπροσώπων των μουσουλμάνων (4 τακτικών και 4 αναπληρωματικών) της Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»

Η πρόσκληση ΕΔΩ 

Leave a Reply