17-06-24 Πίνακες  κατάταξης εκπαιδευτικών  για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων,  μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

17-06-24 Πίνακες  κατάταξης εκπαιδευτικών  για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων,  μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ 

1) EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ εδώ 
2) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ εδώ 
3) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι εδώ 
4) EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι εδώ 
5) EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι εδώ 
6) EN ΠΕ04.02 Χημικών/ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης εδώ 
7) EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ  εδώ 

Leave a Reply