19-06-24 Έναρξη υποβολής αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

19-06-24 Έναρξη υποβολής αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

H υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού Επιδόματος για καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ. πρώην Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 αρχίζει την Πέμπτη 20.06.2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 05.07.2024.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr/.  Για την ταυτοποίησή τους και την είσοδό τους στην ιστοσελίδα απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών –διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Στην ανωτέρω ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η σχετική εγκύκλιος, το  εγχειρίδιο χρήσης καθώς και αρχείο συχνών ερωτήσεων- απαντήσεων σχετικά με την εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους.

Leave a Reply