6-6-2023 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το Συνέδριο της Καλαμάτας «ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ, 2023: Ο αντίκτυπός της στη Σύγχρονη Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτή» , 7-10/12/2023, Καλαμάτα (Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων έως 30-6-202

6-6-2023 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το Συνέδριο της Καλαμάτας «ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ, 2023:

Ο αντίκτυπός της στη Σύγχρονη Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτή» , 7-10/12/2023, Καλαμάτα (Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων έως 30-6-2023)

Για την Πρόσκληση στα ελληνικά, πατήστε εδώ

Για την Πρόσκληση στα αγγλικά, πατήστε εδώ

Leave a Reply