Θερινό πρόγραμμα
Aνθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Aνθρωπιστικών Σπουδών ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ* 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ** 2

*Oσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και στο 4ο επιστημονικό πεδίο,  στις παιδαγωγικές σπουδές.

**Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και στο 3ο επιστημονικό πεδίο , στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής με μειωμένα μόρια.

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 22/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 26/7

(5 εβδομάδες )