Θερινό πρόγραμμα
Aνθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Aνθρωπιστικών Σπουδών ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 7
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16

 

Τα θερινά μαθήματα θα αρχίσουν 18/6 και θα διαρκέσουν μέχρι 25/7 (5 εβδομάδες )