Ενημέρωση γονέων και μαθητών


Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του έγκυρου εκπαιδευτικού ομίλου Edujob,

την Κυριακή στις 19 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30,

θα παρουσιαστούν στους γονείς και στους μαθητές όλα τα στοιχεία που αφορούν την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. αλλά και γενικότερα ότι αφορά τις σπουδές και τα επαγγέλματα.

Leave a Reply